תעודת ביקורת ממילגם

חברת בר קל קיבלה תעודת ספק ע״י חברת מילגם

חברת בר קל – ארוחות איכות בריאות קיבלה לאחרונה תעודת ביקורת מחברת מילגם בכפוף לכללי איכות ובטיחות מזון קפדניים. 
חברת בר קל תעשיות מזון בע”מ הינו מטבח פעיל ומבוקר על ידינו באופן שוטף עבור תוכנית ההזנה בכפוף לכללי איכות ובטיחות מזון קפדניים.

חברת מילגם מתמחה במתן שירותים מקיפים ומתקדמים לעיריות, גופים מוניציפאליים, תאגידי מים, גופים ממשלתיים, חברות ציבוריות ופרטיות. כחברה המובילה בארץ בתחומה, מילגם מספקת ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ופתרונות לניהול פרויקטים. לחברה 30 שנות פעילות ענפה ועבודה משותפת עם מעל ל- 160 רשויות מקומיות ואזוריות, תאגידי מים, משרדי ממשלה וגופים מוסדיים בישראל.

תעודת ביקורת של מילגם לחברת בר קל